četrtek, 28. februar 2013

The TopsyTurvy - učna izkušnja, Nemčija

Datum projekta: 18. - 24. november 2013
Datum prijave: 13. september 2013


Ideja vseživljenjskega učenja je dala besedi "učenje" popolnoma nove perspektive. Perpektive, ki potrebujejo nove načine razmišljanja in inovativne pristope. Učenci morajo znati usmerjati svoje učenje in biti odgovorni zakaj, kdaj in kako se učijo.

TopsyTurvy učna izkušnja ima namen razviti potencial udeležencev in njihove veščine mentorstva pri delu z mladimi v neformalnem okolju. V tem času bodo udeleženci dobili priložnost za raziskovanje učenja in samostojnega razmišljanje v nekonvencionalnih okoljih skozi pripravljene in nepripravljene delavnice o učenju in usmerjanju učenja. Glede na individualne potrebe, bodo udeleženci lahko izbrali svoje načine sodelovanja, ki bodo potekali individualno in v skupinah.

Več informacij na voljo tukaj.

Študijski obisk mladinskih romskih organizacij v Sloveniji


Zavod MOVIT organizira študijski obisk mladinskih romskih organizacij, ki se bo odvijal med 24. - 26.4.2013.


Glavni namen tega kratkega študijskega obiska je seznanitev z Romsko organizacijo Slovenije in organizacijami, ki delajo z mladimi Romi v Sloveniji, raziskovanje dobrih praks in pristopov ter prenos le-teh v domače okolje.

Cilji kratkega študijskega obiska:

-mogočiti udeležencem, da razišče Romsko mladinsko organizacijo in organizacije, ki delajo z Romi v okviru študijskih obiskov na terenu ter s sodelovanjem na obisku konkretnih aktivnosti.
- Dobiti navdih za izvajanje prihodnjih mladinskih projektov v njihovih domačih organizacijah.
- Deliti primere dobre prakse dela z romsko mladino in romskih mladinskih projektov.
- Omogočiti udeležencem možnosti mreženja za začetek snovanja morebitnih partnerstev med njihovimi organizacijami.
- Pridobiti boljše razumevanje dela v romskih organizacijah v različnih lokalnih in nacionalnih okoljih.
- Raziskati položaj romskih organizacij in dela z romsko mladino v Sloveniji.
- Obravnavati različne realnosti mladih Romov v romskih skupnostih, v romskih organizacijah ter njihovo sodelovanje v širši družbi.
- Raziskati pomen romskih (mladinskih) organizacij kot »posrednikov« med romskimi skupnostmi in širšo družbo.

Kriteriji:

- Biti mlad voditelj v romski mladinski organizaciji ali organizaciji, ki se ukvarja z romsko mladino.
- Imeti vsaj 2 leti izkušenj z delom z romsko mladino (13-30 let).
- Biti pripravljen in sposoben deliti pridobljeno znanje v svojih organizacijah in okolju.
- Biti star nad 18 in pod 35 let.
- Tekoče govoriti angleško.


Datum prijave: 15.3.2013
Več informacij na voljo tukaj.torek, 26. februar 2013

Plačano pripravništvo pri Evropski agenciji za zdravila

Evropska agencija za zdravila izvaja program pripravništev, ki pripravnikom omogočajo pridobivanje profesionalnih izkušenj v delovnem okolju in spoznavanje agencije ter njene vloge v dejavnostih Evropske unije.
Program je namenjen osebam z univerzitetno diplomo in osebam, ki so na začetku nove profesionalne poti. Kandidati naj imajo profesionalno ozadje, ki je povezano z dejavnostimi agencije, kot so farmacija, medicina, kemija in informacijska tehnologija.

 Minimalne zahteve
- univerzitetna diploma v času prijave,
- dobro znanje angleščine in enega ali več drugih uradnih jezikov EU. 

Štipendija
Agencija bo plačala štipendijo v višini 1350 £ neto na mesec in dodatek za potne stroške ob začetku ter koncu pripravništva.

Rok prijave do 15. 6. 2013.

Štipendije Črne gore za študijsko leto 2013/14

Razpisane so štipendije za 3 – 6 mesečno študijsko ali znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje v Črni gori v študijskem letu 2013/14. Rok prijave je 22. april 2013.
Razpisanih je osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Črni gori v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 35 let.
MIZKŠ bo v primeru prevelikega števila kandidatov opravilo prvi predizbor predlaganih kandidatov in sicer na osnovi določenih kriterijev.
  Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Črne gore. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec Črne gore z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 2 fotokopiji celotne prijave. Popolne vloge morajo prispeti na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v zaprti ovojnici s pripisom “Štipendije Črne gore 2013/14″ najkasneje do 22. aprila 2013.

  Erasmus Student Network – pripravništvo

  Erasmus Student Network (ESN), ena izmed največjih študentskih organizacij v Evropi, razpisuje pripravništvo za študente za delo na spletnih projektih ESNa.
  Idealni kandidat naj bi imel:
  • izkušnje z Drupal-om
  • strukturiran način dela
  • ozadje s področja računalništva, inžiniringa in podobno
  • zanimanje za razvoj spletnih strani
  • poznavanje php, mysql, html and css
  • poznavanje razvoja drupal modula (zaželeno)
  • poznavanje ESN projektov in posebej njihovih spletnih projektov
  Pripravništvo se začne 1. 4. 2013 in bo trajalo 6 mesecev.
  Rok prijave je 3. 3. 2013!

  Dodatne informacije na : internationalboard@skis-zveza.si

  ponedeljek, 25. februar 2013

  Vabilo na novinarsko konferenco: »Zagotovimo mladim zaposlitve – z Jamstvi za mlade!«

  Sindikat mladi plus vas vabi na novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavniki Sindikata Mladi plus, Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in Mladinskega sveta Slovenije (MSS) predstavili razloge mladih za podporo Jamstvom za mlade (youth guarantee). Program Jamstva za mlade bo 28. februarja 2013, torej ta četrtek, sprejemal Svet EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov. Zato si mladi želimo, da ga podpre tudi Slovenija in ga čim prej implementira na nacionalni ravni.

  Novinarska konferenca bo v torek, 26. februarja 2013, ob 11. uri v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4 (tretje nadstropje, soba 16), Ljubljana.

  HITRE REŠITVE ZA LAŽJE DELO V NVO

  Standard kakovosti NVO – orodje, ki vam pomaga
  Datum in ura: 28.02.2013 od 17.00 – 20.00
  Lokacija: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor
  Kolikokrat so vas že prešinila vprašanja, kot so:
  • Zakaj delamo vse zadnji trenutek? 
  • Ali smo zadovoljni z zaposlenimi, prostovoljci? 
  • Ali so oni zadovoljni z nami? 
  • Zakaj se zdi, da so vsi premalo učinkoviti in zakaj se zdi, da vsi non-stop delamo? 
  • Zakaj nisem vedel, da se je s tem istim problemom moj sodelavec ukvarjal že pred pol leta? 
  • Kje naj najdem zadnjo verzijo finančnega načrta za projekt (in kako je lahko šel na dopust, brez da bi to delil!?
  • Kako bomo delali, če država zmanjšuje sredstva? 
  • Kako to, da se je druga organizacija spomnila tako dobre ideje, mi pa ne?

  Vse to in še mnoga druga so vprašanja, s katerimi se neizogibno srečujemo pri vodenju organizacije. Z njimi se bomo spopadli na delavnici, na kateri bomo skupaj iskali rešitve zanje, izmenjali ideje in pogledali, kako nam lahko pri tem pomaga Standard kakovosti NVO.
  Delavnica je brezplačna.

  Delavnico bo vodila Tina Divjak, ki se že vrsto let ukvarja z razvojem nevladnih organizacij. Je vodilna presojevalka NVO standarda kakovosti, ki je sodelovala na vseh izvedenih presojah v NVO do sedaj in v delovni skupini, ki je NVO Standard oblikovala.

  Prijava.

  POWER TO YOU(th)!, Portugalska

  Portugualska Nacionalna Agencija, organizira trening seminar za vse države članice programa Mladi v Akciji, ki se bo odvijal med 24.05.in 29.05.2013 na Portugalskem.
  Sam trening seminar "Power to You(th)" je usmerjen v okrepitev mladinskih delavcev, ki sodelujejo z mladimi z manj priložnostmi.

  Rok za prijavo je 25.03.2013 (na Nacionalni Agenciji Movit)

  Dodatne informacije na: internationalboard@skis-zveza.si

  Mednarodni seminar "Re-exchange", Ukrajina

  Center for European Initiatives organizira mednarodni seminar "Re-exchange", ki se bo odvijal med 24. 03. in 31.03. 2013 v Ukrajini. Na seminar se lahko prijavijo NVO in ostale organizacije, ki izkazujejo interes. Udeležba je mogoča za udeležence iz Nemčije, Poljske, Slovenije, Turčije, Azerbejžana, Gruzije, Moldavije in Ukrajine. Na mednarodnem seminaru "Re-Exchange" bo samo delo udeležencev usmerjeno v ocenjevanje izkušenj iz preteklih mednarodnih mladinskih izmenjav z državami EECA. Tudi ta seminar je ena zadnjih priložnosti za pripravo novih kakovostnih projektov v okviru akcije 3.1 v sklopu progama Mladi v akciji. 

  Rok za prijavo je 03. 03.2013

  Več informacija na : internationalboard@skis-zveza.si

  četrtek, 21. februar 2013

  "Afriška izkušnja"

  Vabilo na interdisciplinarni dogodek »Afriška izkušnja«, ki bo potekal v sredo, 27. februarja med 14.00 in 17.00 uro na Fakulteti za družbene vede – predavalnica 3.

  Predavanje prof. Gertrude Fester iz Južne Afrike z naslovom Options for positive development, immigration and gender equality in Africa: a utopian dream or a possible objective? bo od 14.00 do 15.20 ure; sledila bosta projekcija dokumentarnega filma »Save yourself? The life of a development project in Rwanda« ter pogovor o procesu pokonfliktne obnove v Ruandi (primer gačača sodišč) in Južni Afriki (primer komisije za resnico in spravo) z Vlasto Jalušič, avtorico dokumentarnega filma, Vestine Mutangampundu, članico Ženskega centra Nyamirambo iz Ruande in Gertrude Fester, od 15.30 do 17.00 ure.

  Več informacij na: internationalboard@skis-zveza.si

  sreda, 20. februar 2013

  Usposabljanje "ATOQ - Advanced Training on Quality", Finska

  Finska Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira podporno aktivnost - usposabljanje "ATOQ - Advanced Training on Quality", ki se bo odvijala 21.-26- 5. 2013,v mestu Yyteri, na Finskem. Osrednja tema usposabljanja bodo kakovostni vidiki projektov izvedenih v okviru programa Mladi v akciji. Podporna aktivnost je namenjena mladinskim delavcem, ki neposredno delajo z mladimi in so že izvedli mladinsko izmenjavo ter načrtujejo izvedbo nove mladinske izmenjave v okviru programa Mladi v akciji.

  Rok za prijavo je 1. april 2013!

  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si

  Mladinsko delo in brezposelnost mladih, Jordanija

  Podporni center SALTO-YOUTH Euromed organizira seminar Youth work and youth unemployment, med 13-18.05 2013, s katerim želi prispevati k globalni ekonomski in politični stabilnosti v Euromed regiji. Seminar bo omogočil udeležencem, da bodo z mreženjem in vzpostavljanjem partnerstev pripravili projekte, s katerimi bodo mladi prispevali k izboljšanju podjetništva mladih v regiji.

  Rok za prijavo je 4. marec 2013!(na Nacionalni Agenciji MOVIT)

  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si

  torek, 19. februar 2013

  Trening seminar "Advanced Youthpass TC for EVS trainers"

  Trening seminar "Advanced Youthpass TC for EVS trainers" se bo izvajal med 8.-13.05. 2013, v mestu Toledo (Castilla la Mancha), v Španiji. Cilji trening seminarja so omogočiti udeležencem z okrepljenimi kompetencami sprožili več namembnosti samemu Youtpass grajenju v sklopu EVS treningov. 

  Cilji trening seminarja so: 
  - pomagati udeležencem prepoznati učne potrebe skozi sam Youthpass in kompetence pridobljene pri EVS projektih, 
  - refleksirati Youthpass koncept in Youthpass proces v samem polju neformalnega učenja in pa v samem EVS trening sklopu nasploh,
  - prepoznati obstoječe in potencialne kompetence za EVS trenerje in te razvijati na čimbolj kvaliteten način pri sami implementaciji v Youthpass proces, 
  -  narediti prenos izkušenj, najboljših praks in učna orodja, ki bodo dvignila raven vrednotenja samega Youthpass certifikata.
   
  Sama prijava na trening seminar poteka preko Nacionalne agencije MOVIT.


  Rok prijave je do 10. marec, 2013. 

  Dodatne informacije na: internationalboard@skis-zveza.si


  Coach 2 Coach

  Trening seminar "Coach 2 Coach" se bo izvajal med 18.-23. 06. 2013 na Škotskem. Sama projektna ideja je osredotočiti se na učenje, kako lahko coaching uporabiti pri podpori skupine mladih, ki vodijo/izvajajo mladinske projekte v okviru programa Mladi v akciji, če se izrazimo z drugimi besedami, kako lahko s samim coaching-om povečamo participacijo mladih v mladinskih projektih? 

  Z raznolikostjo uporabljenih delovnih metod  se bo poudarilo vlogo "trener" in pristope za podporo projektov mladinskim skupinam. Če želite zagotoviti ravnovesje med teorijo in prakso, je potreba vključitev različnih vrst delavnic, vložkov, simulacijskih vaj, predstavitev, diskusij, razprav in izmenjava izkušenj.

  Rok prijave je do 1. maja, 2013 (na Nacionalni agenciji MOVIT). 

  Cut the Ice - učna priložnost za mladinske delavce za pridobitev znanj povezanih z medkulturnim učenjem in prenosom praktičnih pristopov in metod

  Trening seminar se bo izvajal med 14.-19. aprilom 2013, v mestu De Glind , na Nizozemskem. Na trening seminaru Cut the Ice, se bo 25 mladinskih delavcev osredotočilo na uporabo medkulturnih učnih metod za odkrivanje in razumevanje pojmov kulturne raznolikosti ter si pridobili potrebne kompetence, katere jim bodo omogočile realizacijo in uporabo teh metod pri nadaljnem delu.  


  Rok prijave 4. marec, 2013 (na Nacionalni agenciji MOVIT).
  Več informacij o samem trening seminarju najdeš tukaj.

  Vera, sprejemanje in kulturni rasizem

  Trening seminar "Faith, Acceptance and Cultural Racism" se bo odvijal med 13-18. 5. 2013, v mestu LEEDS, Velika Britanija. To usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem , ki delajo neposredno z mladimi in ki želijo razpravljati o tem, kako vključiti mlade v medverskih dejavnosti. 

  Cilji so:
  spodbujati medkulturni dialog pri mladinskem delu, se pogovoriti o vlogi verskih in neverskih prepričanj in vrednot
  - opredeliti nove izzive v medkulturnem dialogu, kot so "kulturni rasizem" in nove oblike diskriminacije
  - poskrbeti za izmenjavo najboljših praks projektnih primerov o tem, kako sodelovati z mladimi v interakciji z medverskem delovanjem na lokalni ravni
  - opraviti pregled razpoložljivih sredstev za medversko delovanje v mladinskem delu
  - preučiti vlogo mladinskih delavcev pri obravnavi vprašanj medverskega dialoga z različnimi skupinami mladih v spreminjajočem se svetu

  Rok prijave do 10. april, 2013 (na Nacionalni agenciji MOVIT). 

  Več informacij na: internationalboard@skis-zveza.si

  Mednarodni natečaj Little Green Film


  Za in proti, zavod za kulturo dialoga, vas v okviru mednarodnega partnerskega projekta »Razpravljaj, razumi … spremeni, okolje!« vabi, da sodelujete v natečaju za najboljši kratki film »Drevo«. Natečaj je pripravila ena od partnerskih organizacij v projektu - tajska okoljska organizacija Rajapruek Foundation.


  Prijava Do najkasneje 16. marca 2013 do 24 ure morate vsi sodelujoči   na naslov kratkifilmdrevo@gmail.com poslati:
  -       prijavnico, ki jo dobite na www.facebook.com/zainproti ali kratkifilmdrevo@gmail.com,
  -       povezavo na posnetek vašega filma, ki ste ga shranili na Youtubu,
  -       kratka vsebina filma,
  -       skenirana podpisana kopija vašega potnega lista ali osebne izkaznice.

  Za vse dodatne informacije se prosim obrnite na kratkifilmdrevo@gmail.com ali 041 423377.

  Delavnice "3 X boljši"

  3 delavnice za 3x bolj uspešne organizacije:

  Prva delavnica FUNdRAISING & RAZMIŠLJATI TRŽNO, bo pomagala pri nagovarjanju privatnega sektorja, za katerega želite, da začne podpirati projekte in pobude nevladnih organizacij.

  Druga delavnica PR oz. PIAR oz. KAKO OPOZORITI MEDIJE NASE, bo pomagala pri predstavljanju navzven, da bodo tudi mediji in širša javnost izvedeli o vaših pobudah, ki bogatijo skupnost v kateri živimo.

  S tretjo delavnico KAKO DO PROJEKTOV IN KAJ Z NJIMI KO JIH DOBIMO, pa vas bodo popeljali po poteh projekta in vam pokazali kako svojo idejo zapakirati, poslati v Bruselj in od tega živeti.

   KJE: Sklop treh delavnic bo potekal v Centru Sonček Šiška, Trg komandanta Staneta 5, 1000 Ljubljana

  KDAJ: 21. februarja, 7. marca in 21. marca 2013

  CENA DELAVNIC:
  • Celoten sklop delavnic je za prijavitelje mednarodnih prostovoljskih taborov v letu 2013 in    taborovodje brezplačen.
  • Edini pogoj udeležbe je prisotnost na vseh treh delavnicah. S tem namenom bo Zavod Voluntariat zaračunal kavcijo v višini 60€, ki jo bodo udeleženci poravnali na prvi delavnici. Na zadnji delavnici bo kavcija v celoti povrnjena.

  Za ostale zainteresirane organizacije in posameznike je cena posamezne delavnice 60€, oziroma 40€ ob prijavi na 2 ali 3 delavnice.

  Prijava na elektronskem naslovu tabori.sci@gmail.com do zapolnitve prostih mest

  Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti in Puhovo priznanje

  Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje. Rok prijave na razpis je 12.04.2013 . 

  Več informacij tukaj.

  ponedeljek, 18. februar 2013

  Trening seminar na Malti: "OUR WHITE SEA"

  Trening seminar je edinstvena priložnost za srečanje z mladimi iz držav, ki sodelujejo v programu Mladi v akciji in mladimi iz Meda držav, za odkritje in razpravljanje o izzivih sodelovanja nevladnih organizacij v evro-mediteranskem okviru, za oceno 5 let "Our Whit Sea" in v počastitev 10. obletnice evro-sredozemske mladinske platforme. Trening se bo odvijal na Malti, med 01.-06. julijem 2013. 
  Rok za prijavo 10. maj 2013 (na Nacionalni agenciji MOVIT).

  Cilji treninga so:
  • raziskati vprašanja in izzive nevladnih organizacij v okviru Euromeda;
  • vzpostaviti boljše razumevanje za mlade in povečati participacijo mladih v nevladnih organizacijah in združenjih
  • narediti izmenjavo dobrih praks med nevladnimi organizacijami in odpreti možnosti za sodelovanje, 
  • spodbujati nastanek novih projektov, zasnovanih s strnai udeležencev na projektu. 

  Priporočeno za: mladinske delavce, mladinske voditelje, mlade, ki so aktivni v mladinskih organizacijah in vse, ki kažejo interes.

  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si

  sobota, 16. februar 2013

  Program Regional Academy on the United Nations

  Program Regional Academy on the United Nations je namenjenem dodiplomskim (v zadnjem letniku) in podiplomskim študentom mednarodnih odnosov, prava, politologije, ekonomije ali sorodnih področij.

  Udeleženci se morajo udeležiti 4 zasedanj (maja v Pragi, avgusta v Ljubljani, oktobra v Szegedu in januarja 2014 na Dunaju). Zainteresirani študenti morajo poslati prijavni obrazec, motivacijsko pismo in CV do 24. februarja 2013.

  Prijavnico najdete na: acuns.org/raun/, kontaktna oseba v Sloveniji pa je doc. dr. Vasilka Sancin: vasilka.sancin@pf.uni-lj.si. 

  Forum za evropske študente novinarstva

  Forum za evropske študente novinarstva, skupaj s partnerji Evens Fundation in Café Babel, vas vljudno vabi na letni kongres 2013 (AC), ki bo potekal v Utrechtu na Nizozemskem, od 25. do 30. aprila 2013.
    
  V skladu s sklepom Generalne skupščine FEJS 2008 je kotizacija za dogodek 130 evrov/udeleženca. S kotizacijo se pokrije stroške nastanitve in hrane, kot tudi vse aktivnosti, ki so za sam kongres zastavljene. Del zneska kotizacije se bo preusmerilo v FEJS Solidarnostni sklad.Vsak udeleženec si potne stroške krije sam. Če ima posameznik, ki se kongresa želi udeležiti finančne težave, lahko zaprosi za finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada (SF).

  Več info najdeš tukaj. 


  Rok prijave do 24. 02. 2013.

  Natečaj Migranti v Evropi

  Evropska komisija vabi študente stare 18 let in več iz umetniških šol, grafičnih in komunikacij, iz sedemindvajsetih držav članic EU in Hrvaške, da odgovorijo na vprašanje “Kakšna je vloga migrantov v Evropi?”, tako da izdelajo umetniško delo v eni izmed naslednjih kategorij: plakat, fotografija ali video. Izraziti morajo svoje poglede na to temo in prikazati vlogo, ki jo igrajo migranti v naših življenjih. Namen natečaja je spodbuditi konstruktivno razpravo, ob tem pa prikazati situacijo migrantov v Evropi.

  Na natečaj se lahko prijavijo šole s področja komunikacij, umetnosti, novinarstva in avdiovizualnih šol, kot tudi povezanih organizacij, ki podeljujejo spričevala, diplome ali certifikate iz naštetih področij. Vsaka šola se lahko prijavi z več izdelki v eni ali več kategorijah. Zmagovalne šole bodo nagrajene z nagrado v višini 10.000 evrov za izobraževalne namene.

  Rok za prijavo je 30. april 2013!

  Rok za oddajo prispevkov je 21. junij 2013!

  Več informacij najdete tukaj. 

  Lokalna srečanja Mladi o okolju v Zagorje ob Savi, Postojno, Radlje ob Dravi in Maribor

  Mladi smo prepričani, da je treba hitro in učinkovito ukrepati v smeri izboljšanja stanja na področju varstva in ohranjanja okolja, skladno s smernicami trajnostnega razvoja. Pridruži se nam in izkoristi priložnost za uresničitev idej - da vzniknejo in pričnejo rasti tudi v tvojem okolju!
  Mladinski svet Slovenije bo v okviru projekta Mladi o okolju ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino izvedel 12 lokalnih srečanj po Sloveniji, kjer se bomo mladi srečali s tistimi, ki odločajo (ki so odgovorni za vprašanja državljanov, tudi nas mladih).

  Namen srečanj je ustvariti prostor za dialog med mladimi in odločevalci s poudarkom na ustvarjanju skupnih idej in predlogov za izboljšanje vsakdanjega bivanja v posameznih lokalnih skupnosti na področju okolja in zdravega življenjskega sloga mladih.

  Termini lokalnih srečanj v februarju 2013:

  Zagorje ob Savi: torek, 19. februarja 2013 ob 17. uri v v Mladinskem centru Zagorje ob Savi (Cesta 9. avgusta 48)
  Postojna: sobota, 23. februar 2013 ob 14:30 v Mladinskem centru Postojna (Vilharjeva 14, Postojna)
  Radlje ob Dravi: sobota, 23. februar 2013 ob 10. uri v Marenberškem Mladinsko kulturnem centru (Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi)
  Maribor: sreda, 27. februar 2013 v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA (Ob železnici 16, Maribor) 

  Več informacij na voljo tukaj.

  Program Regional Academy on the United Nations

  Program Regional Academy on the United Nations je namenjenem dodiplomskim (v zadnjem letniku) in podiplomskim študentom mednarodnih odnosov, prava, politologije, ekonomije ali sorodnih področij.

  Udeleženci se morajo udeležiti 4 zasedanj (maja v Pragi, avgusta v Ljubljani, oktobra v Szegedu in januarja 2014 na Dunaju). Zainteresirani študenti morajo poslati prijavni obrazec, motivacijsko pismo in CV do 24. februarja 2013.

  Prijavnico najdete na: tukaj, kontaktna oseba v Sloveniji pa je doc. dr. Vasilka Sancin: vasilka.sancin@pf.uni-lj.si. 

  Razpis za dodelitev dotacij Leonardo da Vinci za poklicno usposabljanje diplomantov/magistrov Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2012/13

  Univerza v Ljubljani začenja kot organizacija pošiljateljica z zbiranjem prijav na javni razpis za dodelitev Leonardo da Vinci dotacij za poklicno usposabljanje diplomantov/magistrov Univerze v Ljubljani v tujini v okviru projekta Leonardo da Vinci mobilnosti »Learning 2 fly« za študijsko leto 2012/13. Prijave morajo biti oddane priporočeno po pošti ali osebno v vložišče rektorata Univerze v Ljubljani najkasneje do 12. marca 2013.

  Za vse dodatne informacije in pojasnila se lahko diplomanti/magistri do 7. marca 2013 obrnejo na e-mail naslov: ldvmobilnost@uni-lj.si.

  Več informacij najdeš tukaj.

  Brezplačno predavanje "Avtorska pogodba v praksi"

  Te zanima, za katera dela je mogoče skleniti avtorsko pogodbo? Morda nisi seznanjen/a z vsebino in obsegom avtorske pravice? Te zanima, kako se pripravi avtorsko pogodbo in kako je obdavčena? Po odgovor na zgornja vprašanja, kakor tudi razjasnitev vseh pomislekov glede avtorske pogodbe, avtorskih pravic in obdavčitve avtorskega honorarja lahko prideš v četrtek, 21. 2. 2013, ob 18ih.

  Predavanje organizirata Sindikat Mladi Plus in Študentska svetovalnica, z vami pa bo Dalia Cerovšek, univ. dipl. pravnica in sekretarka Sindikata Mladi plus.

  Ker je število mest omejeno, obvezna  predhodna prijava udeležbe na naslovu info@mladiplus.si.  


  Razpis za izobraževalni program Best of South-East banke Sparkasse, Graz

  Štajerska banka Sparkasse razpisuje Best of South-East izobraževalni program, namenjen tako študentom višjih letnikov kot diplomantom prava in ekonomije iz držav JV Evrope. Razpis vključujejo program intenzivnega pripravništva in izobraževanja v sodelovanju z banko Sparkasse in drugih podjetij avstrijske Štajerske ter Univerze v Gradcu. Trajanje pripravništva je eno leto (septemeber-avgust), rok za prijavo je 8.marec 2013.

  Pogoji za prijavo:
  - zelo dobro znanje angleščine in dobro znanje nemščine,
  - nativni govorec: slovenščine/bosanščine/hrvaščine/srbščine/črnogorščine ali makedonščine,
  - zelo dobro študijsko povprečje,
  - dobre komunikacijske sposobnosti, prilagodljivost, predanost, razvite sposobnosti analitičnega razmišljanja.

  Vse informacij dostopnih tukaj.

  Universal Biotech Innovation Prize

  Universal Medica Group razpisuje Universal Biotech Innovation Prize za najboljše inovacije na področju biotehnologije. Več informacija najdete tukaj.

  Rok za oddajo prijave je 15. april, 2013. 

  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si

  Razpis organizacije "Challenge:Future" za mlade od 18. do 30. leta

  Organizacija "Challenge:Future" je razpisala tri nova mednarodna tekmovanja. Glavne teme so premagovanje brezposelnosti mladih, prihodnost dela ter sanjske službe prihodnosti. Prvi rok prijave na tekmovanje 18/02/2013

  Dostop do prijavnice tukaj.

  Več informacij: internationalboard@skis-zveza.si

  četrtek, 14. februar 2013

  Delavnica Spletna stran kot oblika samopromocije pri iskanju zaposlitve

  V domeni Kariernih centrov Univerze v Ljubljani se bo odvila delavnica na temo "Spletna stran kot oblika samopromocije pri iskanju zaposlitve", ki bo potekala 21. 02. 2013 med 11.  in 15. uro, na Fakulteti za družbene vede. Število prijav je omejeno na 25 mest, zato pohiti s prijavo.

  Prijavite se preko spleta do 17. 02. 2013. 

  Več o tem tudi na povezavi.

  sreda, 13. februar 2013

  Iščete zaposlitev, pripravništvo, prostovoljno delo ali drugo? Poglejte in pobrskajte po številnih spletnih portalih!


  Nekaj splošnih spletnih portalov, kjer najdete informacije o prostih delovnih mestih, pripravništvih, praksah idr. v mednarodnih organizacijah, evropskih institucijah in mednarodnih podjetjih najdete spodaj:
  • EurActiv Jobsite
  • The European Affais Jobsite
  • European Job Mobility Portal
  • Reliefweb
  • DevNetJOBS.org
  • idealist
  • UNjobs
  • GenevaJobs.org
  • EVS Slovenija (Evropska prostovoljna služba)
  Za več informacij o praksah, pripravništvih in delovnih mestih v posameznih mednarodnih organizacijah in podjetjih preglejte njihove domače spletne strani, nekaj naslovov najdete spodaj:
  • MZZ razpisi in pozivi
  • EU External Action
  • Development and Cooperation – Europeaid
  • Council of the EU – traineeships 
  • NATO Vacancies
  • Council of Europe JOBS
  • OSCE Employment
  • Careers with Amnesty
  • Change.org
  • SALTO-YOUTH
  • Carnegie Endowment – Career Center 
  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si

  Seminar za vzpostavljanje partnerstev "REAL DEAL"

  Estonska in malteška nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizirata seminar za vzpostavljanje partnerstev, ki se bo odvijal med 02. - 07. aprilom 2013, v okviru katerega se bodo udeleženci srečali s potencialnimi partnerji in poglobili kompetence za izvedbo kvalitetne mladinske izmenjave.

  Rok za prijavo je 20. februar 2013!

  Več informacij na info@mva.si

  DELAVNICA »OD BESED K SKUPINSKO USKLAJENIM DEJANJEM« Z UPORABO METODE »ACTION-FOCUSED CONVERSATIONS«

  Društvo moderatorjev Slovenije organizira delavnico "Od besed k skupinsko usklajenim dejanjem" z mednarodnima podpornikoma, Rainerjem v. Leoprechtingom in Leno Jacobsson. Namenjena je vsem, ki želijo pridobiti sodelovanje somišljenikov za konkretne akcije – na participatoren način.

  Delavnica je namenjena:
  · delu na konkretnih pobudah (posameznikov ali skupin),
  · sprotnemu usvajanju metod/veščin za skupinsko razvijanje in realizacijo idej.

  Delavnica bo potekala v KUD Španski borci, v Galeriji Internacionala (zgornji prostor).

  Kdor ne more plačati predlagane kotizacije (50 ali 20 EUR), je vseeno dobrodošel, prav tako se lahko delavnice udeležite le za nekaj ur, če ne morete priti oba dneva/ves čas.
  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si

  Razpis za prijave na poletno šolo Univerze v Seulu 2013

  Univerza v Ljubljani vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na Razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 28. junija do 26. julija 2012.
  Prijavo s prilogami je treba predložiti Službi za mednarodno sodelovanje (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) do 3.aprila 2013


  Izbrani študentje bodo oproščeni šolnine, stroškov registracije, namestitve in stroškov izleta in kulturnih aktivnosti. Tuji študentje imajo tudi nižjo ceno opcijskih izletov v Busan&Gyeongju in Jeju Island.
  Potne stroške si plačajo študentje sami.
  Več informacij o poletni šoli v Seulu na; http://iice.uos.ac.kr

  torek, 12. februar 2013

  Štipendije za umetnike na področju medijskih umetnosti Edith Russ Site

  Na voljo so tri šestmesečne štipendije za umetnike na področju medijskih umetnosti Edith Russ Site v višini 10.000 evrov . Za prijavo ni starostnih omejitev, najkrajše obdobje trajanje pa je en mesec. Umetniki bodo sodelovali pri aktivnostih, ki potekajo v instituciji Edith Russ Site.
  Rok za prijavo je 27. februar 2013!
  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si
   

  Delavnica za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI)

  Delavnica za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI) za organizacije, ki želijo postati akreditirane EVS (Evropska prostovoljna služba oz. European Voluntary Service Akcija 2.1 programa Mladi v akciji (MvA) organizacije v okviru programa Mladi v akciji

   

  Delavnica se bo izvedla v domeni Nacionalne agencije za program Mladi v Akciji in bo potekala v Ljubljani, v četrtek, 14. februarja 2013, od 14. do predvidoma 18. ure v prostorih Nacionalne agencije programa MvA (Dunajska 22, stavba Slovenijales, desno dvigalo, 10. nadstropje). 

  Svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov info@mva.si. 

  Rok za prijavo je 12. februar 2013! 

  Dodatne informacije: internationalboard@skis-zveza.si